השעות הארוכות שאנחנו מבלים בפקקים עולות לנו בבריאות.