שריפת פסולת אלקטרונית כאמצעי פרנסה ברשות הפלסטינית