כיצד נוכל לדעת אילו מזהמים מצויים בגופנו ובגוף ילדינו?