כמה סיגריות אתם מעשנים רק בכך שאתם נושמים אוויר מזוהם?