מעל 2,000 מקרי מוות בשנה מיוחסים לזיהום אוויר בישראל