הזדמנות נוספת להגשת תקצירי מחקר למושב הפוסטרים בכנס השנתי