דיון בחשיפת ילדים למזהמים סביבתיים בכנס הנגב לשלום הילד 2017