מעכבי בעירה עלולים להשפיע לרעה על התנהגותם של ילדים