צמצום השימוש בחומרי הדברה = רווח כספי ובריאותי לחקלאי