הציבור הישראלי חשוף לחומרי הדברה שנאסרו או הוגבלו לשימוש בארה"ב ואירופה