אקולוגים בוחנים את הזיהום בסביבתם הקרובה ביותר - גופם