מענקים ומלגות

הפרסום "מענקים ומלגות 2014-2008"  הינו אוסף של 56 תקצירי מחקרים אשר מומנו על ידי הקרן לבריאות וסביבה בשנים הנ"ל.

המחקר המתואר בכרך זה, ומעל ל-90 המאמרים שהוא הניב בכתבי עת בינלאומיים מדעיים מובילים, הם העדות להתקדמות שחלה בעקבות המאמצים ליצור מחקר והכשרה איכותיים בבריאות וסביבה בישראל. סקירת המחקרים מאפשרת ללמוד על מגוון החשיפות הסביבתיות המהוות מקור לדאגה וההשלכות הבריאותיות השונות שיש לחשיפות אלו.

 

לרשימת המאמרים העדכנית ממענקי מחקר ומלגות הקרן לבריאות וסביבה אשר התפרסמו בכתבי עת בינלאומיים משנת 2015 ועד היום

Image of various magazines