בריאות וסביבה בישראל: הישגים, לקחים ואתגרים

EHF conference
Banner for EHF annual conference 2021

הכנס השנתי של הקרן לבריאות וסביבה

הכנס התקיים ביום רביעי, ה-24 בנובמבר 2021, בבית ציוני אמריקה, תל אביב.