איכות אוויר הפנים

EHF conference
Indoor air event banner

    מפגש זום בנושא איכות אוויר הפנים התקיים ביום שלישי, 14.9.2021 בין 17:00-15:00.

    המפגש התקיים בהשתתפותו של Prof. Charles Weschler, מומחה בינלאומי בתחום

    ובשהתתפותם של מומחים ובעלי עניין שונים מישראל שהציגו את הנושא מנקודת מבט בינלאומית ומקומית.

    האירוע התקיים באנגלית

 

תכנית האירוע

 

Greetings
Dr. Ruth Ostrin
Opening remarks
Prof. Itamar Grotto, Ben-Gurion University of the Negev

The Complexity of Indoor Air Quality 
Prof. Charles Weschler, Rutgers University, U.S.A

 


Relationship between Indoor and Outdoor Air Pollution and Pollutant Transport within Buildings 
Prof. David Broday, Technion, Israel Institute of Technology


 

Biological and Chemical Air Purification
Prof. Yael Dubowski, Technion, Israel Institute of Technology


 

The Health Effects of Indoor Air Quality 
Dr. Rachel Golan, Ben-Gurion University of the Negev

 


Strategies for Reducing Exposure to Indoor Air Pollution 
Dr. Raanan Raz, The Hebrew University of Jerusalem-Hadassah


 

Discussion and questions from the audience