בריאות וסביבה: אופקים חדשים

EHF conference
Events_annual_conference_2018_Banner

ביום שלישי, 25 בדצמבר, 2018 התקיים הכנס השנתי של הקרן לבריאות וסביבה בבית ציוני אמריקה, תל אביב. 

מרצים אורחים

ד"ר לאונרדו טרסנד, אוניברסיטת ניו יורק - מומחה בינלאומי לבריאות וסביבה בילדים, עלויות כלכליות של חשיפה למזהמים סביבתיים וכימיקלים משבשי המערכת האנדוקרינית

פרופ' מרים דיאמונד, אוניברסיטת טורונטו - בעלת שם עולמי בניתוח של מזהמים כימיים, הערכת חשיפה למזהמי חוץ ופנים ותרגום המדע למדיניות

מצגות הכנס

מושב פתיחה

Effects of EDCs – Early Life Exposure, Health Outcomes, Potential Mechanisms  Leonardo Trasande, New York University

Chemical Exposures in Indoor Environments  Miriam Diamond, University of Toronto

 

מושב ראשון: ממצאים חדשים ממחקרי בריאות וסביבה

ממצאים חדשים על חשיפת אוכלוסיות רגישות לשאריות תרופות שמקורן במי קולחים   בני חפץ, מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים

האם ריכוזים סביבתיים של קרבמזפין משפיעים על התפתחות העובר? שימוש בעובר העוף כמודל   דלית סלע דוננפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

חיזוי רמות החשיפה ל PM2.5 ו PM10 מזיהום רקע ותחבורה ברזולוציה גבוהה   אלכסנדרה שטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שינויים מרחביים ועיתיים באיכות האוויר: מה אנו יודעים היום ומהו השלב הבא? הדגמה מעל סביבת ים המלח וחיפה   אלכסנדרה צ'ודנובסקי, אוניברסיטת תל אביב

 

מושב שני: ממצאים חדשים ממחקרי בריאות וסביבה - המשך

הקשר בין חשיפה תוך רחמית לפתלאטים ומדדים אנתרופומטרים בילודים   רונית קלדרון מרגלית, האוניברסיטה העברית-הדסה

קשר בין חשיפה לזיהום אוויר תחבורתי לאובדן הריון: ניתוח סדרות עיתיות בעזרת נתוני לידות חי   רענן רז, האוניברסיטה העברית בירושלים

פליטות של חומרים אורגנים נדיפים ממזרני ילדים בתנאי סביבת שינה   יעל דובובסקי, מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות, הטכניון

 

מושב שלישי: מדיניות בריאות וסביבה

השימוש בניטור ביולוגי בבני אדם לעיצוב והערכה של מדיניות בריאות וסביבה   תמר ברמן, משרד הבריאות

האם התכניות לצמצום זיהום האוויר בחיפה הצליחו להפחיתו?   דוד ברודאי, מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות, הטכניון

האם עלינו להיות מודאגים מחשיפה לעופרת בישראל?   זהר ברנט יצחקי, משרד הבריאות

Using Economic Assessments to Advance Environmental Health Policy   Leonardo Trasande, New York University

From Science to Policy: The Case of Flame Retardant Chemicals and Flammability Standards   Miriam Diamond, University of Toronto

 

 

Press_to_Download_Conference_Program_Hebrew

 

Keynote speakers talking to EHF's director, Dr. Ruth Ostrin and Prof. Ilan Chet, EHF's board chairmanAudience at EHF's annual conference 2018Posters session at EHF's annual conference 2018