הכנס השנתי - בריאות וסביבה בישראל 2017

EHF conference


ב- 18 בדצמבר 2017 התקיים הכנס השנתי של הקרן לבריאות וסביבה. הכנס התמקד בדוח בריאות וסביבה בישראל 2017 ובאתגרים שעולים מתוכו. ששת המושבים של הכנס עסקו בסוגיות מחקר ומדיניות בתחומים של איכות האוויר ואיכות אוויר הפנים, כימיקלים במוצרי צריכה, איכות מי השתייה, חשיפה למזהמים דרך המזון, שיקולי בריאות בהליכי תכנון וכלכלת בריאות וסביבה. 

בהשתתפות

ד"ר לינדה בירנבאום, מנהלת המכון האמריקני לחקר בריאות וסביבה (National Institute of Environmental Health Sciences - NIEHS)
עו"ד רייצ'ל ויינטראוב, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד ארגוני הצרכנים האמריקניים (Consumer Federation of America - CFA)

 

מצגות הכנס

מושב מליאה ראשון

How Environmental Chemicals Act Like Uncontrolled Medicine   Dr. Linda Birnbaum, NIEHS

מושבים מקבילים

כימילים במוצרי צריכה

כימיקלים מסוכנים במוצרי צריכה לילדים: פערים ברגולציה בישראל    ד"ר מיה נגב, אוניברסיטת חיפה

איכות מי השתייה

מניעת חשיפה לעופרת ממי שתייה  גב' עירית הן, משרד הבריאות

איכות האוויר ואיכות אוויר הפנים

תרומתם של מאגרי מידע גלובליים לידע על נטל התחלואה מזיהום אוויר  ד"ר אילן לוי, המשרד להגנת הסביבה

ספירות חלקיקים בעיר אלעד בבתי מגורים ובסביבה החיצונית   ד"ר רענן רז, האוניברסיטה העברית בירושלים

חשיפה למזהמים דרך מזון

הערכת חשיפה למזהמים במזון בישראל   ד"ר זיוה חממא, משרד הבריאות

ממפעלי טיהור שפכים לצלחת שלנו: האם אנו נחשפים לתרופות שמקורן בקולחים?   פרופ' בני חפץ, מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים

תהליכי תכנון

תכנון בישראל: זוית בריאותית  ד"ר אביעד הדר, משרד הבריאות

ההשפעות הבריאותיות של מגורים בקרבת תחנות דלק - בעקבות השינוי בתמ"א 18/4   מר ליאור תבורי, ערך מוסף

כלכלת בריאות וסביבה

The role of Environmental Health Economics  Analysis in Decision Making   Dr. Linda Birnbaum, NIEHS

הפוטנציאל הגלום והמיגבלות הכרוכות באמידה כלכלית של זיהום אוויר: מפרץ חיפה כמשל   פרופ' ניר בקר, המכללה האקדמית תל חי

דילמות, קשיים ושיטות התמודדות בכימות כלכלי של נזקי בריאות הנובעים מפגיעה סביבתית   פרופ' דורון לביא, המכללה האקדמית תל חי