לבו של זיהום האוויר - השפעת זיהום האוויר על מחלות לב