בריאות וסביבה בילדים

שישה כימיקלים מסתתרים בבית ובסביבתו. השתמשו באיור האינטראקטיבי כדי לגלות היכן הם נמצאים.


חשוב לדעת כי דרך מוצרי הצריכה בהם אנו משתמשים באופן יומיומי אנו באים במגע עם אלפי כימיקלים תעשייתיים אשר להם השפעה מזיקה על הבריאות, בפרט על בריאותם של פעוטות וילדים. לציבור הצרכנים קשה מאוד להגן על ילדיהם מפני החשיפה לכימיקלים נפוצים אלה, באופן עצמאי. רגולציה הדוקה המבוססת מידע מדעי מצד הממשלה היא שתבטיח את השמירה על בריאות הציבור.
לקריאה על פעולות נוספות לקידום הרגולציה בתחום חומרי הדברה – בקרו בדף של אדם טבע ודין
לקריאה על פעולות נוספות לקידום הרגולציה בתחום ??? מוצרי צריכה לילדים – בקרו בדף של המועצה לשלום הילד

Image of light flashes for main news lobby