קול קורא Pollution in People

 

 

קול קורא  Pollution in People Initiative

 

 

הסבר על התוכנית

מטרתה של יוזמת Pollution in People היא לספק הבנה טובה יותר של השפעתו של זיהום סביבתי על בריאות וחולי בישראל. לשם כך, תעניק היוזמה מימון ראשוני לפיתוח תכנית בת קיימא לניטור ביולוגי בישראל. התכנית צריכה לכלול ניתוח של דגימות ביולוגיות בשילוב עם מידע משאלונים ונתונים רלוונטיים אחרים, כך שתוכל לספק מידע על חשיפת האוכלוסייה הישראלית למזהמים סביבתיים, אשר הכרחי לקבלת החלטות מדיניות בתחום.

מטרתו של המימון הראשוני החד-פעמי היא לסייע למדענים ו/או קובעי המדיניות בישראל להקים תשתית בת קיימא לחקירת החשיפה של האוכלוסייה הישראלית למזהמים סביבתיים, לזיהוי מקורות חשיפה זו, לתמוך בצעדי מדיניות לצמצום ההשפעות הבריאותיות הפוטנציאליות של חשיפות אלו ולמדוד את ההצלחה של צעדי מדיניות אלו.

 

הגשת הצעה:

מועד אחרון להגשת הצעה: ה-18 באוקטובר 2018

הודעה למגישי הצעות ולזוכים במענק תשלחנה עד סוף נובמבר 2018

המגישים הצעה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך ההנחיות Guidelines for Applicants – Pollution in People Initiative

 

מסמכי הגשה:

Call for Proposals 2018

Guidelines for Applicants – Pollution in People Initiative

Cover page – Appendix 1

Budget – Appendix 3

Signature Page – Appendix 4

Conflict of Interest – Appendix 5