מאגד (קונסורציום) עוקבות לידה - TEST

בשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת להשפעות הבריאותיות ארוכות הטווח של חשיפות למזהמים סביבתיים – הן תוך רחמיות הן בשלבי החיים המוקדמים, והקשר להתפתחותן של מחלות בשלבים מאוחרים יותר של החיים. לעתים קרובות יש פער בין זמן החשיפה למזהמים סביבתיים ובין הופעתן של מחלות כגון סרטן, מחלות לב וכלי דם, השמנת יתר, בעיות התפתחות, סוכרת ובעיות פוריות בשלבי חיים מאוחרים יותר, ולכן מחקרים אפידמיולוגיים אקולוגיים יכולים לספק רק ראיות חלשות לקשר סיבתי. מחקרי עוקבות לידה, הבוחנים חשיפות סביבתיות ותוצאים בריאותיים לאורך זמן, הם כלי חיוני בהוכחת קשרים סיבתיים אלה. לצורך ניצול מרבי של הפוטנציאל הטמון במחקר מתמשך של עוקבות לידה דרוש שיתוף פעולה ביניהם. תנאי מקדים לשיתוף פעולה הוא תיאום בנושא שאלוני הרקע, איסוף ואחסון של דגימות ביולוגיות באופן אחיד, וכן הנגשה נוחה של המידע הנאסף. שיתוף פעולה מסוג זה מאפשר להגדיל את התפוקה המדעית בהשוואה לתפוקתה של עוקבה יחידה, ומגדיל את יכולת ההשפעה של תוצאות המחקרים על מדיניות בתחום זה.

שם העוקבהחוקר ראשימזהמים סביבתיים שנמדדיםיצירת קשר
עוקבת סביבה, אם וילדפרופ' רונית קלדרון- מרגליתמעכבי בעירה ברומידיים, ביפנילים עתירי כלורmberkovitch@asaf.health.gov.il
עוקבת אסף הרופא – רמב"ם (AHR)פרופ' עידו שולט\ פרופ' מתי ברקוביץמתכות כבדות, BTEXmberkovitch@asaf.health.gov.il

 

בשנים האחרונות מימנה הקרן לבריאות וסביבה הקמה של כמה עוקבות לידה בישראל הבוחנות השפעה של חשיפות סביבתיות. פיתוח מאגד (קונסורציום) של עוקבות לידה אלו (Israel Birth Cohort Consortium – IBCC) ועוקבות נוספות העתידות לקום בישראל נועד לספק את התשתית ואת ההכשרה הדרושות לשם שיתוף פעולה, מעקב ארוך טווח, איסוף ואחסון של מידע ודגימות, ובחינת הקשר בין מחלות כרוניות לחשיפות סביבתיות בישראל. תמיכה במאגד כוללת הקמת ועדה מייעצת בראשות מומחים מהעולם, העסקת רכז למאגד, ארגון פעילויות הכשרה והעשרה לחוקרים בתחום הרלוונטי ותמיכה במחקרי המאגד.

 

עוקבות הלידה הכלולות במאגד עוקבות הלידה:

שם העוקבהשנת הקמהסטטוסמיקוםחוקר ראשימזהמים סביבתיים שנמדדיםיצירת קשר
עוקבת הקרן לבריאות וסביבה- אסף הרופא- איכילוב (AHI-EHF)2013מעקב אחר ילדיםמרכז רפואי אסף הרופא\ מרכז רפואי סוראסקיפרופ' מתי ברקוביץ\ פרופ' דרור מנדלמעכבי בעירה ברומידיים, ביפנילים עתירי כלורmberkovitch@asaf.health.gov.il
עוקבת סביבה, אם וילד2013מעקב אחר ילדיםמרכז רפואי הדסהפרופ' רונית קלדרון- מרגליתפתלאטים, זרחנים אורגנייםronitcm@gmail.com
עוקבת תאומים- מרכז רפואי שיבא2015הסתייםהמרכז הרפואי שיבאד"ר רונית מכטינגרפתלאטים, פנולים ותחליפיהםmmachtin@gmail.com
עוקבת IVF- גרטנר2015בשלבי גיוסמרכז רפואי אסף הרופאפרופ' ליאת לרנר- גבעטרם נקבעLiatL@gertner.health.gov.il
עוקבת אסף הרופא – רמב"ם (AHR)2016בשלבי גיוסמרכז רפואי רמב"ם \ מרכז רפואי אסף הרופאפרופ' עידו שולט\ פרופ' מתי ברקוביץמתכות כבדות, BTEXmberkovitch@asaf.health.gov.il
עוקבת הנגב (NPC)2017בשלבי גיוסאוניברסיטת בן-גוריוןד"ר תמר ויינשטוקטרם נקבעwainstoc@bgu.ac.il
מכבילפני תחילת גיוס איזור חיפה\ איזור ראשון לציוןד"ר חגי לויןטרם נקבעhagai.levine@gmail.com

 

בשנים האחרונות מימנה הקרן לבריאות וסביבה הקמה של כמה עוקבות לידה בישראל הבוחנות השפעה של חשיפות סביבתיות. פיתוח מאגד (קונסורציום) של עוקבות לידה אלו (Israel Birth Cohort Consortium – IBCC) ועוקבות נוספות העתידות לקום בישראל נועד לספק את התשתית ואת ההכשרה הדרושות לשם שיתוף פעולה, מעקב ארוך טווח, איסוף ואחסון של מידע ודגימות, ובחינת הקשר בין מחלות כרוניות לחשיפות סביבתיות בישראל. תמיכה במאגד כוללת הקמת ועדה מייעצת בראשות מומחים מהעולם, העסקת רכז למאגד, ארגון פעילויות הכשרה והעשרה לחוקרים בתחום הרלוונטי ותמיכה במחקרי המאגד.

שם העוקבהשנת העוקבה
עוקבת אסף הרופא2013
מכבי2013

בשנים האחרונות מימנה הקרן לבריאות וסביבה הקמה של כמה עוקבות לידה בישראל הבוחנות השפעה של חשיפות סביבתיות. פיתוח מאגד (קונסורציום) של עוקבות לידה אלו (Israel Birth Cohort Consortium – IBCC) ועוקבות נוספות העתידות לקום בישראל נועד לספק את התשתית ואת ההכשרה הדרושות לשם שיתוף פעולה, מעקב ארוך טווח, איסוף ואחסון של מידע ודגימות, ובחינת הקשר בין מחלות כרוניות לחשיפות סביבתיות בישראל. תמיכה במאגד כוללת הקמת ועדה מייעצת בראשות מומחים מהעולם, העסקת רכז למאגד, ארגון פעילויות הכשרה והעשרה לחוקרים בתחום הרלוונטי ותמיכה במחקרי המאגד.

 

 

 

שם העוקבהסטטוס
אסף הרופאמרכז רפואי אסף הרופא\ מרכז רפואי סוראסקי
 

mberkovitch@asaf.health.gov.il

 

 

 

 

שם העוקבהשנת הקמהסטטוסמיקוםחוקר ראשימזהמים סביבתיים שנמדדיםיצירת קשר
עוקבת אסף הרופא – רמב"ם (AHR)2016מעקב אחר ילדיםמרכז רפואי רמב"ם \ מרכז רפואי אסף הרופא פרופ' עידו שולט\ פרופ' מתי ברקוביץמתכות כבדות, BTEXmberkovitch@asaf.health.gov.il
      pthalates
       
       
       
       

 


 

מיקוםמזהמים סביבתיים שנמדדים
מרכז רפואי אסף הרופא\ מרכז רפואי סוראסקיטרם נקבע
מרכז רפואי רמב"ם \ מרכז רפואי אסף הרופא טרם נקבע

 

בשנים האחרונות מימנה הקרן לבריאות וסביבה הקמה של כמה עוקבות לידה בישראל הבוחנות השפעה של חשיפות סביבתיות. פיתוח מאגד (קונסורציום) של עוקבות לידה אלו (Israel Birth Cohort Consortium – IBCC) ועוקבות נוספות העתידות לקום בישראל נועד לספק את התשתית ואת ההכשרה הדרושות לשם שיתוף פעולה, מעקב ארוך טווח, איסוף ואחסון של מידע ודגימות, ובחינת הקשר בין מחלות כרוניות לחשיפות סביבתיות בישראל. תמיכה במאגד כוללת הקמת ועדה מייעצת בראשות מומחים מהעולם, העסקת רכז למאגד, ארגון פעילויות הכשרה והעשרה לחוקרים בתחום הרלוונטי ותמיכה במחקרי המאגד.

LocationName
HaifaChild and Mother
MacabiChild and Mother

 

 

 

 

 

בשנים האחרונות מימנה הקרן לבריאות וסביבה הקמה של כמה עוקבות לידה בישראל הבוחנות השפעה של חשיפות סביבתיות. פיתוח מאגד (קונסורציום) של עוקבות לידה אלו (Israel Birth Cohort Consortium – IBCC) ועוקבות נוספות העתידות לקום בישראל נועד לספק את התשתית ואת ההכשרה הדרושות לשם שיתוף פעולה, מעקב ארוך טווח, איסוף ואחסון של מידע ודגימות, ובחינת הקשר בין מחלות כרוניות לחשיפות סביבתיות בישראל. תמיכה במאגד כוללת הקמת ועדה מייעצת בראשות מומחים מהעולם, העסקת רכז למאגד, ארגון פעילויות הכשרה והעשרה לחוקרים בתחום הרלוונטי ותמיכה במחקרי המאגד.

 

image of doctor measuring baby's head