טסט טסט

מטרתו של מאגד עוקבות הלידה הישראלי ( Israel Birthcohort Consortium - IBCC) הוא לאפשר חילופי ידע ושיתוף פעולה בין עוקבות ובין חוקרים.
הולך ומתברר כי הפוטנציאל המלא של עוקבות מתממש על ידי שיתוף פעולה ביניהן. תנאי מקדים לשיתוף פעולה זה הוא שהעוקבות תהינה מתועדות באופן מלא, וכי מידע קיים יאסף באופן אחיד ויהיה נגיש – ולשם כך הוקם עמוד זה.
כאן תוכלו למצוא מידע כללי על העוקבות השונות הלוקחות חלק במאגד, וכן שאלונים וטפסים המשמשים בהן.
כדי לחזק את היכולת לזהות קשרים סיבתיים בעזרת מתודות חדשות, יש צורך במדגמים גדולים.
בנוסף, יש צורך במדגמים גדולים כדי לחקור תוצאי בריאות נדירים אך בעלי חשיבות בינקות ובילדות, כמו מומים מולדים וסוגי סרטן המופיעים בילדות.
שיתוף רעיונות ומידע חיוני לייעול איסוף הנתונים, ולמניעת חזרה על טעויות.
אנו תקווה כי שיתוף הפעולה יגדיל את התפוקה של העוקבות ביחד ושל כל עוקבה בנפרד, וכן את היכולת של המחקר להשפיע על קביעת מדיניות בריאות.

במידה ויש לכם מידע המתאים לשיתוף בעמוד אנא פנו לרכז הIBCC ד"ר אלקנה כהן במייל: elkanak@asaf.health.gov.il או בטלפון:

 

מה אתה אומר?שאין יום טוב לזה?
מה עם היום?לא נראה לי
 למה לא רואים את הקוים הפנימיים?