אינפוגרפיקות

Image of various magazines
מיתוסים ועובדות בבריאות וסביבה
6 מיתוסים ועובדות בבריאות וסביבה
Why it is important to maintain indoor air quality - Infographic
איכות אוויר הפנים ובריאותנו
PFAS: Forever chemicals. Where do they come from and how do they effect our health?
PFAS: הכימיקלים שלא נעלמים
Climate change impacts our health. What ate the risks? and how can we diminish them?
שינויי אקלים ובריאותנו
toxic chemicals and pregnancy - infographic
כימיקלים רעילים והיריון