בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 58 - פרק 9  בריאות וסביבה בישראל 4102 מקורות (1) חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-1102, ס"ח 8822, התשע"א (1102.4.4), עמ' 496. הצ"ח - ממשלה 164, התש"ע, עמ' 04. (פרסום 453). בריאות 3102 (2) המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (4102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/health2013.pdf . אסבסט (3) המשרד להגנת הסביבה. (אוחזר ביולי 4102). http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/Pages/default.aspx (4) רישום סרטן לאומי, משרד הבריאות (עודכן ב 4102). דוחות שנתיים - מזותליומה. http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/ICDC/ICR/CancerIncidence/Pages/Mesothelioma.aspx (אוחזר ביולי 4102). (5) Bar-Shai A., Tiran B., Topilsky M., Greif J., Fomin I., Schwarz Y. (2012). Continued progression of asbestos- related respiratory disease after more than 15 years of non-exposure. Israel Medical Association Journal , 14(9), 560-565. (6) International Agency for Research of Cancer (2012), Review of human carcinogens. Part C: arsenic, metals, fibers, and dusts, Volume 100 . http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-11.pdf (re trieved July 2014). (7) Vinikoor L.C., Larson T.C., Bateson T.F., Birnbaum L. (2010). Exposure to asbestos-containing vermiculite ore and respiratory symptoms among individuals who were children while the mine was active in Libby, Montana. Environmental Health Perspectives . 118(7), 1033-1028. (8) World Health Organization, Europe (2010), Parma declaration on environment and health, fifth ministerial conference on environment and health . http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf (re trieved July 2014). (9) World Health Organization, Europe (2012). The Human and financial burden of asbestos in the WHO European region, meeting report. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/194133/RB-Asbestos-Mtg-Report-Bonn-2012.pdf (retrieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==