בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 14 - פרק 1  בריאות וסביבה בישראל 4102 מקורות (1) המשרד להגנת הסביבה. אוויר. (אוחזר ביולי 4102). http :// www . sviva . gov . il / subjectsEnv / SvivaAir / Pages / default . aspx (2) הקרן לבריאות וסביבה. רשימת מענקים. http :// www . ehf . org . il / panel /% D 7% A 8% D 7% A 9% D 7%99% D 7%9 E % D 7% AA -% D 7%9 E % D 7% A 2% D 7% A 0% D 7% A 7% D 7 . %99% (אוחזר ביולי 4102) D 7%9 D (3) Agay-Shay K., Friger M., Linn S., Peled A., Amitai Y., Peretz C. (2013). Air pollution and congenital heart defects. Environmental Research , 124, 28-34. (4) Amster E.D., Haim M., Dubnov J., Broday D.M. (2014). Contribution of nitrogen oxide and sulfur dioxide exposure from power plant emissions on respiratory symptom and disease prevalence. Environmental Pollution , 186, 20-28. (5) Eitan O., Yuval, Barchana M., Dubnov J., Linn S., Carmel Y., Broday D.M. (2010). Spatial analysis of air pollution and cancer incidence rates in Haifa Bay, Israel. Science of the Total Environment , 408(20), 4429-4439. (6) Gerber Y., Myers V., Broday D.M., Koton S., Steinberg D.M., Drory Y. (2010). Cumulative exposure to air pollution and long term outcomes after first acute myocardial infarction: A population-based cohort study, Objectives and methodology. BMC Public Health , 10, 369. (7) Gerber Y., Myers V., Broday D.M., Steinberg D.M., Yuval, Koton S., Drory Y. (Jan 2014). Frailty status modifies the association between air pollution and post-myocardial infarction mortality: A 20-year follow-up study. Journal of the American College of Cardiology , 63(16), 1698-1699. (8) Kessler N., Schauer J.J., Yagur-Kroll S., Melamed S., Tirosh O., Belkin S., Erel Y. (2012). A bacterial bioreporter panel to assay the cytotoxicity of atmospheric particulate matter. Atmospheric Environment , 63, 94-101. (9) Koton S., Molshatzki N., Yuval, Myers V., Broday D.M., Drory Y., Steinberg D.M., Gerber Y. (2013). Cumulative exposure to particulate matter air pollution and long-term post-myocardial infarction outcomes. Preventive Medicine , 57(4), 339-344. (10) Levy I., Mihele C., Lu G., Narayan J., Brook J.R. (2014). Dissecting metropolitan air quality to understand multipollutant exposure: Pollutant interrelationships and neighborhood differences. Environmental Health Perspectives , 122(1), 65-72. (11) Myers V., Broday D.M., Steinberg D.M., Yuval, Drory Y., Gerber Y. (2013). Exposure to particulate air pollution and long-term incidence of frailty after myocardial infarction. Annals of Epidemiology , 23(7), 395-400. (12) OECD. OECD Environmental Performance Reviews: Israel 2011. http://www.oecd.org/israel/israel2011.htm (re trieved July 2014). (13) Sorek-Hamer M., Cohen A., Levy R.C, Ziv B., Broday D.M. (2013). Classification of dust days over Israel using satellite remotely sensed aerosol products. International Journal of Remote Sensing , 34(8), 2672–2688. (14) Sorek-Hamer M., Strawa A.W., Chatfield R.B., Esswein R., Cohen A., Broday D.M. (2013). Improved retrieval of PM 2.5 from satellite data products using non-linear methods. Environmental Pollution , 182, 417-423. (15) Steinvil A., Shmueli H., Ben-Assa E., Leshem-Rubinow E., Shapira I., Berliner S., Kordova-Biezuner L., Rogowski O. (2013). Environmental exposure to combustion-derived air pollution is associated with reduced functional capacity in apparently healthy individuals. Clinical Research in Cardiology , 102(8), 583-591. (16) Technion Center of Excellence in Exposure Science and Environmental Health, http://tceeh.technion.ac.il (re trieved July 2014). (17) World Health Organization. Air quality guidelines - global update 2005 . http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/ (re trieved July 2014). (18) World Health Organization. Ambient (outdoor) air pollution in cities database 2014. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ (re trieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==